Pruszkowskie Ognisko
Muzyczne

Ogłoszenia 

Zapisy

Ognisko Muzyczne w Pruszkowie ogłasza zapisy w ciągu całego roku szkolnego 2017/2018 dla chętnych od 6 roku życia

Zgłoszenia kandydatów przymuje Sekretariat Ogniska Muzycznego mieszczący się w Pruszkowie przy ulicy Jasnej 2

📞 Tel. 698-678-255

Ognisko Muzyczne prowadzi naukę w klasach:

  • fortepian
  • akordeon
  • syntezator
  • perkusja
  • gitara klasyczna
  • gitara elektryczna
  • skrzypce

 

Pruszkowskie Ognisko Muzyczne,  ul. Jasna 2,  05-804 Pruszków

Strony internetowe: INVITO.pl